Wystąpił błąd w oprogramowaniu TNG. To może być ze względu na problem instalacji, modernizacji lub błędu programu. Jeśli jesteś właścicielem witryny, możesz skontaktować się z obsługą TNG o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Proszę wpisać poniżej zapytanie i wkleić go do wiadomości.

Zapytanie: SELECT *, DATE_FORMAT(changedate,"%e %b %Y") as changedate, IF(birthdatetr !='0000-00-00',YEAR(birthdatetr),YEAR(altbirthdatetr)) as birth, IF(deathdatetr !='0000-00-00',YEAR(deathdatetr),YEAR(burialdatetr)) as death FROM tng_people WHERE personID = "I182" AND gedcom = "bajany"

Table 'genesis.tng_people' doesn't exist