Wystąpił błąd w oprogramowaniu TNG. To może być ze względu na problem instalacji, modernizacji lub błędu programu. Jeśli jesteś właścicielem witryny, możesz skontaktować się z obsługą TNG o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Proszę wpisać poniżej zapytanie i wkleić go do wiadomości.

Zapytanie: SELECT distinct a.gedcom gedcom,a.familyID familyID,husband,wife, c.personID, c.firstname,c.lastname,c.sex,IF(birthdatetr!='0000-00-00',year(birthdatetr),year(altbirthdatetr)) as birth,IF(deathdatetr !='0000-00-00',year(deathdatetr),year(burialdatetr)) death, marrdate, c.living living, c.private private, c.branch branch, nameorder, lnprefix, title, prefix, suffix, ordernum FROM tng_families a left join tng_children b on a.familyID=b.familyID and a.gedcom=b.gedcom join tng_people c on c.personID in (a.husband,a.wife,b.personID) and a.gedcom=c.gedcom WHERE a.familyID='F107' and a.gedcom='bajany' order by b.ordernum

Table 'genesis.tng_families' doesn't exist